Sujungtos bylos T-261/13 ir T-86/14: 2015 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Nyderlandai/Komisija (SVKI — Reglamentas (EB) Nr. 2494/95 — Suderinti vartotojų kainų indeksai pagal pastovius mokesčių tarifus (SVKI pagal PMT) — Reglamentas (ES) Nr. 119/2013 — Savininkų užimtų būstų kainų indeksai — Reglamentas (ES) Nr. 93/2013 — Eurostatas — Komiteto procedūra — Įgyvendinimo priemonės — Reguliavimo procedūra su tikrinimu)