Решение на Съда (седми състав) от 26 ноември 2015 г.$