Писмен въпрос E-1300/07 зададен от Jens Holm (GUE/NGL) на Комисията. Споразумение между Швеция и САЩ