Писмен въпрос E-2874/10, зададен от Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) на Съвета. Произволни екзекуции в Синалоа