Писмен въпрос E-5944/10 Maria Eleni Koppa (S&D) до Комисията. Споразумение за свободна търговия с Украйна