Писмен въпрос E-6187/08, зададен от Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) на Комисията. Намаляване на тарифите за мобилна телефония в Европа