Наредба № 50 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на спирачните системи