Писмен въпрос E-0356/07 зададен от Bert Doorn (PPE-DE) на Комисията. Френския етичен кодекс за одиторите, извършващи задължителен одит