Писмен въпрос E-1328/08 зададен от Kathy Sinnott (IND/DEM) на Комисията. Помощите от ЕС за профилактика на ракови заболявания при мъжете