Регламент (ЕО) № 1591/95 на Комисията от 30 юни 1995 година за определяне на подробни правила за прилагането на възстановяванията при износа на глюкоза и глюкозен сироп, използвани в някои преработени продукти от плодове и зеленчуци