Burgoa Заключение на генералния адвокат Capotorti представено на10 юли 1980 г. # Attorney General срещу Juan C. Burgoa. # Искане за преюдициално заключение: Circuit Court, County of Cork - Ирландия. # Рибарство. # Дело 812/79. TITJUR