Писмен въпрос E-004666/11 Nuno Melo (PPE) до Комисията. Референдум в Исландия