Rozhodnutí Komise ze dne 6. ledna 2004 , kterým se stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých, a kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS a 94/63/ES (oznámeno pod číslem K(2003) 5242) (Text s významem pro EHP) (2004/211/ES)