Регламент за изпълнение (ЕС) № 257/2012 на Комисията от 22 март 2012 година за определяне на размера на възстановяванията при износ на говеждо и телешко месо