Писмен въпрос E-000088/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) до Комисията. Програма относно ликвидните нужди на държавите-членки от еврозоната