Споразумение между Европейския съюз и Република Албания за създаване на рамка за участието на Република Албания в операциите на Европейския съюз за управление на кризи