Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1807 z 30. septembra 2016, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Poulet du Périgord (CHZO)]$