Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 11 декември 2007 г. # Joaquin Martin Bermejo срещу Комисия на Европейските общности. # Публична служба - Длъжностни лица. # Дело F-60/07. Martin Bermejo/Комисия TITJUR