Заключение на генералния адвокат Mengozzi представено на12 май 2011 г.