Писмен въпрос E-2683/09, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията.Гост Нет (Ghost Net) в ЕС