Предложение за решение на Съвета относно позицията, която трябва да заеме Общността в Международния съвет за какаото по въпроса за продължаването на Международното споразумение за какаото от 2001 г. (представен от Комисията)