Писмен въпрос E-5469/07, зададен от Robert Kilroy-Silk (НЕЗАВИСИМ) на Комисията. Британски работни места за британски работници