Резолюция на Парламентарната асамблея Евронест относно развитието на политики по отношение на неконвенционалния газ и потенциалното въздействие върху енергийните пазари в ЕС и източноевропейските държави партньори