Komission asetus (EY) N:o 965/2008, annettu 1 päivänä lokakuuta 2008 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi