Регламент (ЕО) № 965/2008 на Комисията от 1 октомври 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци