Предложение за решение на Съвета за подписване и временно прилагане на междинното споразумение, с което се установява рамка за Споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга