Писмен въпрос E-1471/09, зададен от Jim Higgins (PPE-DE) на Комисията. Освобождаване от митническо облагане на ръчния багаж