Писмен въпрос E-006767/11 Piotr Borys (PPE) до Комисията. Оценка на данни (съгласуване на процедури)