Писмен въпрос E-7006/10 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) до Комисията. Обществено допитване относно неутралността на интернет