Писмен въпрос E-4488/07, зададен от Georgios Karatzaferis (IND/DEM) на Комисията. Продажба на книги по интернет