Писмен въпрос E-7053/08 зададен от Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) на Комисията. Заводи за импрегниране на дървен материал в Гърция