Писмен въпрос E-1605/08 зададен от Carlos Coelho (PPE-DE) на Комисията. Двустранни споразумения по визови въпроси / PNR