Писмен въпрос E-4737/08, зададен от Bill Newton Dunn (ALDE) на Комисията. Необходимост от изменение на Приложение І към Директивата за местообитанията