Писмен въпрос E-4854/08, зададен от Georgios Georgiou (IND/DEM) на Комисията. Религиозното образование в гръцките училища