Писмен въпрос E-0258/07 зададен от Mary Lou McDonald (GUE/NGL) на Комисията. Писмени и устни преводачи, юристи лингвисти