Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5068 — L'Oréal/YSL Beauté) Текст от значение за ЕИП