Писмен въпрос E-3058/09, зададен от Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE) на Комисията. Отношенията ЕС—Либия