Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om kommissionens rekommendation om förberedelser för uppsättning av smarta mätsystem