Samenvatting van het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming inzake de aanbeveling van de Commissie inzake de voorbereiding van de uitrol van slimme metersystemen