Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl Komisijos rekomendacijos dėl pasirengimo diegti pažangiąsias apskaitos sistemas santrauka