Писмен въпрос E-2918/07 зададен от Marios Matsakis (ALDE) на Комисията. Практики на нелоялна конкуренция