Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1170 tas-16 ta’ Lulju 2020 dwar ir-rekwiżiti ta' disinn, ta' kostruzzjoni u ta' prestazzjoni u l-istandards tal-ittestjar għat-tagħmir tal-baħar u li jħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/1397 (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)