Писмен въпрос E-000901/11 Nuno Melo (PPE) до Комисията. IGCP твърди, че Португалия е в състояние да плаща лихви от 7 % в продължение на две години