Писмен въпрос E-007590/11 Georgios Toussas (GUE/NGL) до Комисията. Неправомерни удръжки от земеделците