Писмен въпрос E-006621/11 Nessa Childers (S&D) до Комисията. Кемтрейлс