Писмен въпрос E-4613/08, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Възможна загуба на работни места поради данъка върху въздушния транспорт, предвиден от британското правителство