Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7983 – Danish Crown/SPF-Danmark) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)