Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.7983 – Danish Crown/SPF-Danmark) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)