Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7983 — Danish Crown/SPF-Danmark) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)