Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.7983 – Danish Crown / SPF-Danmark) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE)